Bana 1
Hissjö‐Flurkmark‐Trehörningen‐Kvarnforsen‐Hissjö åter stan
Valfri väg till Hissjö alt Umedalen ‐Hissjö el Håkmark‐Hissjö
Fri fart strax efter utförsbacken i Flurkmark till toppen på backen innan Trehörningen OBS!
Stanna inte exakt på toppen utan rulla 100m till. Risk för bländade bilförare.
Fri fart efter toppen på backen efter vänster svängen mot Kvarnforsen till efter det lilla motlutet och 50 skylten i byn som kommer efter någon km.
Fri fart Kulla till Olles spår
Bana 2
Röbäck Stöcke‐Bussjö‐Stöcke‐Degernäs‐Gamla Bron
Fri fart efter motorbanan till skylten Bussjö
Fri fart efter att vi svängt vänster mot Stöcke igen och passerat backarna. Kör max 3km.
Fri fart 500m efter högersvängen mot Degernäs till Obbola vägen
Bana 3
Röbäck‐Hössjö‐Rödtjärn‐Överboda‐Brännland‐Umedalen
Fri fart 200m efter högersvängen i Hössjö till ca 3km
Fri fart Röctjärn‐Överboda och båda backarna
Bana 4
Hissjö‐Haddingen‐Långviksvallen‐Västansjö‐Kassjö‐Brännland åter stan
Valfri väg till Hissjö alt Umedalen ‐Hissjö el Håkmark‐Hissjö
Fri fart uppförbacken i Långviksvallen och backen i Kassjö, men i Kassjö fortsätt över raksträckan mot Norrfors